Ayat 13

Terjemah
Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
(Qs 48 Al-Fath: 13)

◄►

Tafsir Jalalain
13.◄(Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala) neraka yang apinya sangat besar nyalanya.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►