Ayat 19

Terjemah
Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Qs 48 Al-Fath: 19)

◄►

Tafsir Jalalain
19.◄(Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil) dari tanah Khaibar. (Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) Dia terus-menerus bersifat demikian.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►